Reklama

Dofinansowanie zakupu podręczników wyprawka szkolna 2014/2015

Istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów niepełnosprawnych i uczniów klas 3. Szczegółowe informacje w załącznikach.
Wyprawka szkona 2014
Wniosek 1 - tylko uczniowie klas 3
Wniosek 2 - tylko uczniowie niepełnosprawni

Pedagog szkolny Barbara Bartas

Nowy plan lekcji

Informujemy, że w lewym menu w dziale: "Dla uczniów" znajduje się nowy plan lekcji.

Dostępny jest on także po kliknięciu na ten odnośnik.

Prosimy o zapoznanie sie z nowymy godzinami rozpoczynania lekcji, które w tym samym dziale są zamieszczone.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 wrzesienInauguracja rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 rozpocznie się w poniedziałek, 1 września, mszą św. o godz. 8.15 w kościele św. Barbary.

Po mszy św. odbędzie się akademia w naszym szkolnym domu kultury.

Rozdanie dyplomów

W piatek 29 sierpnia 2014r. o godzinie 10:00 w sali 5 będzie można odebrać dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu technika, którego egzamin zawodowy odbył się w czerwcu.

Terminy egzaminów poprawkowych

Informujemy, że 26 sierpnia 2014r. we wtorek o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin maturalny poprawkowy (pisemny i ustny).

Uczniów, którzy zdają egzaminy poprawkowe z przedmiotów, z których otrzymali ocenę niedostateczną, prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zamieszczonym niżej.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!

Data Godzina Przedmiot
2014-08-25 11:00 Chemia
2014-08-25 11:00 Ekonomia i organizacja przedsiębiorstw
2014-08-25 11:00 Matematyka
2014-08-25 13:00 Programowanie strukturalne i obiektowe
2014-08-25 13:00 Roboty zbrojarskie i betoniarskie
2014-08-25 13:00 Specjalizacja
2014-08-27 09:00 Język angielski
2014-08-27 09:00 Język polski
2014-08-27 09:00 Konstrukcje budowlane
2014-08-27 11:00 Podstawy przedsiębiorczości
2014-08-27 11:00 Wychowanie fizyczne

Prace finalne w projekcie "E-reklama w natarciu”

logo_unijnego_programu_grafik

e_reklama_w_natarciu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja projektu „E-reklama w natarciu – marketing internetowy sposobem na wypromowanie siebie i innych na rynku pracy” w Zespole Szkół „Silesia” dobiega końca. Projekt realizowany jest w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Szkoła otrzymała dofinansowanie na organizację dwóch staży w Kordobie w Hiszpanii dla 20 uczniów Technikum Organizacji Reklamy i Technikum Informatycznego. Uczniowie odbyli 3 tygodniowe praktyki zawodowe w hiszpańskich firmach. Uczestnicy projektu zdobyli nowe doświadczenia, wyższe kwalifikacje zawodowe i doskonalili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. tworzenia grafiki na potrzeby Internetu, animacji i filmu reklamowego. Ponadto w ramach projektu uczniowie wzięli udział w kursie języka hiszpańskiego oraz w programie kulturowym w Hiszpanii: odwiedzili ważne kulturowo miasta w regionie: Malagę, Granadę i Sewillę oraz uczestniczyli w ważnych wydarzeniach kulturowych miasta, np. pokaz flamenco z tańczącymi końmi. Wszyscy uczestnicy trzymali certyfikaty potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji co będzie stanowiło ogromny atut przy planowaniu kariery zawodowej po ukończeniu szkoły i poszukiwaniu zatrudnienia na rynku pracy w Polsce i za granicą. Obecnie trwają prace końcowe w projekcie, rozliczanie merytoryczne i finansowe projektu. Bieżące informacje dotyczące projektu śledzić można na stronie internetowej http://www.zssilesia.edu.pl/e-reklama/ Serdecznie zapraszamy.

To już szósty realizowany projekt praktyk zawodowych w ZS „Silesia”. Dzięki realizacji projektów praktyk zawodowych IVT, każdego roku na praktyki zawodowe do Hiszpanii wyjeżdża 20 uczniów techników o różnych profilach kształcenia Zespołu Szkół „Silesia”. Zdobywają nowe doświadczenia i kwalifikacje zawodowe potwierdzone szeregiem certyfikatów w tym certyfikatem uznawanym w całej Unii Europejskiej, Europass Mobilność. Fakt ten jest ogromnym atutem dla uczniów przy ubieganiu się o pracę po skończeniu szkoły.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu w szkole, w szczególności p. Dyrektorowi Kazimierzowi Borawskiemu, koordynatorkom projektu, opiekunom grup na stażach, oraz p. Tomaszowi Moli za współpracę przy upowszechnianiu projektu.

Projekt jest realizowany w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Strona 3 z 20