Reklama

Informacja dla zdających egzamin maturalny w maju 2016r.

W serwisie maturzysty po zalogowaniu należy sprawdzić poprawność przesłanych przez szkołę danych do OKE Jaworzno. Login i hasło zostało przesłane na adres mailowy podany w deklaracji. Serwis będzie czynny do 25 lutego.
Pomyłki w danych należy zgłaszać niezwłocznie dyrektorowi szkoły.
2016_02_10_aktywni_w_domach

Zebranie z rodzicami

Uprzjmie informujemy, że najbliższe zebranie rodziców z wychowawcami klas odbędzie się w czwartek, 11 lutego, od godz 17.00. Zapraszamy.

Niezwykłe hobby naszego ucznia

Nasz uczeń - Mateusz Gaszka - uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik górnictwa podziemnego podzielił się z nami swoim niecodziennym hobby. Od kilku lat zbiera i kolekcjonuje stare górnicze lampki. Zainteresowanie taką tematyką wynika z faktu, że pochodzi z wielopokoleniowej górniczej rodziny. Na kopalni pracował jego dziadek i ojciec oraz większość jego rodziny. 

Jak mówi Mateusz - lampka to  nieodzowne wyposażenie górnika, jego "małe słoneczko", bo bez niej nie może pracować. Swoją pierwszą lampę otrzymał w prezencie od p. Tadeusza Żyły, właściciela prywatnego muzeum w Jankowicach. Ten upominek zapoczątkował zainteresowanie zabytkami techniki. Po jakimś czasie zaczął szperać na różnych forach internetowych, portalach aukcyjnych i odwiedzać „giełdy staroci”. Kupując pierwszą lampę na aukcji internetowej, poznał swojego przyszłego przyjaciela Roberta Domańskiego, który jest doskonałym znawcą tematu. Do dzisiaj przekazuje mi wiedzę na temat lamp górniczych i innych staroci. Giełdy antyków to idealne miejsce nie tylko do powiększania kolekcji, ale również do nawiązywania znajomości i poszerzania wiedzy. To pozwoliło Mateuszowi w sposób profesjonalny odnawiać i konserwować lampy.

Jego kolekcja liczy kilkanaście lamp różnego rodzaju i pokroju. Składają się na to lampy: karbidowe, benzynowe, olejowe oraz elektryczne. W przyszłości planuje powiększyć kolekcję o kolejne unikatowe eksponaty.

Galeria zdjęć z opisywnymi eksponatami.

Kolejny sukces naszych uczennic

11 stycznia 2016 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w eliminacjach I etapu XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Celem olimpiady jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Uczniowie musieli się wykazać znajomością tematyki ekologicznej, biologicznej oraz bieżących podstaw prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Do etapu okręgowego zakwalifikowały się uczennice klasy drugiej:  Aleksandra Chrószcz oraz Zuzanna Szarek.

Gratulujemy

Nasi uczniowie finalistami VI Olimpiady Wiedzy Górniczej

Rafał Danel i Grzegorz Krzempek – uczniowie klasy 3b Zespołu Szkół Silesia zostali finalistami VI Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” o zasięgu ogólnokrajowym, która odbyła się dnia 12.01.2016r.w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu. Gratulujemy!

Reprezentacja Zespołu Szkół Silesia zajęła czwarte miejsce w gronie piętnastu startujących reprezentacji, co zapewnia jej udział w finale ustnym 15 kwietnia 2016r.
Uzyskana kwalifikacja do finału zwalnia uczniów z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w zawodzie technik górnictwa podziemnego.
Organizatorem olimpiady jest Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a współorganizatorem Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu.
Podstawą prawną dla organizacji i przeprowadzenia Olimpiady Wiedzy Górniczej
„O Złotą Lampkę” jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad i zmieniające je rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014r (Dz.U 2014, poz. 1290).
Opiekunem reprezentacji jest Małgorzata Banaś. Zapraszamy do galerii.

Opracował: Błażej Banaś

Strona 3 z 41