Reklama

Nasi uczniowie na Cyprze

eplusW ostatnich dniach marca odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe w ramach dwuletniego projektu "Być albo nie być... w świecie nowoczesnych technologii?", realizowanego w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach we współpracy ze szkołami z Chorwacji, Cypru, Hiszpanii i Czech. Gospodarzem wizyty było tym razem Liceum Paliometocho, szkoła oddalona o 20 km od stolicy Cypru, Nikozji.

Uczestnicy wyjazdu - Michał Nowak, Martyna Grygierzec, Karolina Szymik, Dagmara Moczek i Karolina Kot - to uczniowie Zespołu Szkół „Silesia”, pracujący w projekcie pod kierunkiem pani Magdaleny Czarneckiej i pana Tomasza Figury od prawie dwu lat.  Przed wyjazdem i podczas jego trwania mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności językowe i sprawność posługiwania się narzędziami technologii informacyjnej.

Celem projektu jest poznawanie, wdrażanie i ocenianie różnych narzędzi technologii informacyjnej. Każda wizyta jest też poświęcona innemu zagadnieniu. Tym razem tematem przewodnim był „Powrót do przyszłości”, w myśl którego uczestnicy projektu starali się pokazać, jak nasze życie zmienia się pod wpływem nowoczesnych technologii. Podczas wizyty na Cyprze, uczestnicy z Chorwacji, Cypru, Hiszpanii, Czech i Polski uczyli się posługiwać programami dla edukacji Geogebra i Quizcreator, oraz tworzyć strony internetowe za pomocą kreatora Weebly. Mieli też okazję uczestniczyć w wykładzie profesora Uniwersytetu Cypryjskiego, Charoula Angeli-Valanidesa, poświęconym robotyce w edukacji oraz w ćwiczeniach w budowaniu robotów z klocków Lego. Obowiązkowym punktem programu były występy uczniów oraz wspólne tańce na dziedzińcu szkolnym.

Pobyt na Cyprze był też okazją do poznania uroków wyspy. Gospodarze wizyty zorganizowali wycieczkę do Muzeum Etnograficznego w Kyperunta, wioski w górach Troodos i wzięli udział w zawodach na orientację w Parku Rozrywki Kyperunta. W programie wizyty nie mogło też zabraknąć czasu na wycieczkę do portu Limassol, do Pafos i Muzeum Archeologicznego w Kurion.

Naszym działaniom towarzyszyła cypryjska telewizja, a w uroczystości zakończenia projektu wzięła udział była pierwsza dama Cypru, pani Andrula Wasiliu, obecnie Komisarz Europejski do spraw edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. Nasze działania spotkały się na Cyprze z wielkim uznaniem i zainteresowaniem. Cypryjczycy okazali się wspaniałymi gospodarzami, a przygotowanie wizyty wraz z jego medialną oprawą, stały na najwyższym poziomie.

Spotkanie na Cyprze było czwartym spotkaniem uczniów i nauczycieli w projekcie. Do zakończenia projektu w czerwcu 2016 roku pozostały już tylko dwa wyjazdy – do Czech i Chorwacji.

Projekt jest finansowany z funduszy europejskich w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna, Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.

Zapraszamy na stronę internetową projektu: www.itornotit-pl.weebly.com oraz do GALERII

Magdalena Czarnecka

Tomasz Figura

Oddaj zużyty telefon komórkowy, odbierz nowy aparat fotograficzny

W nawiązaniu do międzynarodowego Dnia Ziemi 2016 firma EKOPHONE zaprasza do aktywnego uczestnictwa w V edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem:

Oddaj zużyty telefon komórkowy, odbierz nowy aparat fotograficzny „

Zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby. Dzięki zbiórce, zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu.

Szkoły które uzyskają najlepsze przeliczniki ilości zebranych kg telefonów do ilości uczniów w szkole i dodatkowo zaproponują ciekawe hasło ekologiczne otrzymają nowoczesne, atrakcyjne cyfrowe aparaty fotograficzne lub inne nagrody rzeczowe.

Zbiórka potrwa do 15 maja.

Opiekunem akcji jest pani Sylwia Zagata

Pozdrowienia ze słonecznej Andaluzji

Pozdrowienia ze słonecznej Andaluzji – stolicy corridy i flamenca – dla Dyrekcji Szkoły, Szanownego Grona Pedagogicznego, pracowników szkoły i wszystkich uczniów przesyłają stażyści klasy 4BT4 i 3 AT4 wraz ze swoją opiekunką.

Zapraszamy do galerii. Zdjęcia, które prezentujemy, wykonaliśmy w Sevilli, w której mieszkamy, w Cadizie, mieście położonym nad Oceanem Atlantyckim oraz w elektrowni słonecznej „ABENGOA”, którą zwiedzaliśmy w ramach naszych praktyk.

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+


Wybierz życie - pierwszy krok

wybierzzycieNasza szkoła została zgłoszona do ogólnopolskiego programu edukacyjnego, dotyczącego profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń HPV. Wiedza o zagrożeniu rakiem szyjki macicy i powodującym go wirusem HPV, nie jest szeroko rozpowszechniona wśród polskiego społeczeństwa, w tym wśród młodzieży.

Celem programu jest  podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z zakażeniami wirusem HPV i profilaktyki raka szyjki macicy wśród młodzieży ponadgimnazjalnej , kształtowanie świadomości zdrowotnej młodzieży w zakresie roli profilaktyki wtórnej i pierwotnej raka szyjki macicy oraz motywowanie młodzieży do podjęcia roli liderów edukacji zdrowotnej w ich środowisku oraz wpływanie na zachowania zdrowotne rodziców i opiekunów, a zwłaszcza wzrost zainteresowania badaniami profilaktycznymi na przykład badaniami cytologicznymi.

Uczniowie klas 1B T4, 2A T4 , 3C T4 o profilu technik organizacji reklamy na lekcji biologii zapoznali się z celami programu i  podjęli się roli liderów edukacji zdrowotnej, przygotowując kampanię edukacyjną .

Zapraszamy do galerii.

Aby zapoznać się z zagrożeniami i profilaktyką raka szyiki macicy, zapraszamy na stronę organizatora www.pierwszykrok.edu.pl

Koordynatorzy programu: pani Barbara Bartas i pani Sylwia Zagata

Wycieczka do drukarni

druk.1W dniu 12 lutego 2016 roku uczniowie z klasy 3cT4 pod kierunkiem pani Sylwii Pochopień-Ciaciury oraz pani Magdaleny Czarneckiej, odwiedzili, istniejącą od 1925 roku, Drukarnię Archidiecezjalną w Katowicach. Obecnie, po wielu reorganizacjach, drukarnia ta jest nowoczesną instytucją, oferującą pełen zakres usług poligraficznych. Młodzież zobaczyła po kolei wszystkie etapy powstawania książek, broszur, prasy, materiałów reklamowych itp., przy użyciu druku offsetowego i cyfrowego. Wycieczka była praktycznym uzupełnieniem wiedzy z zakresu technik poligraficznych i grafiki komputerowej oraz ważnym elementem projektu Erasmus+ „Być albo nie być… w świecie nowoczesnych technologii”. Uczniowie uświadomili sobie, jak ważna jest tzw. „przygotowalnia”, czyli przygotowanie prac do druku. Od tego bowiem etapu zależy jakość końcowego produktu, a końcowy produkt powinien być najwyższej jakości. Szeroko pojęte określenie DTP (ang. Desktop Publishing) znane młodzieży z lekcji przedmiotów zawodowych, znalazło tutaj w drukarni swoje praktyczne odzwierciedlenie i ukazało, jak wszystkie elementy tego procesu są ważne.

Przechodząc poprzez kolejne etapy, odwiedziliśmy zecernię, w której zecer ręcznie lub maszynowo składa tekst w drukarni. Dowiedzieliśmy się, jakie są rodzaje papieru i techniki jego uszlachetniania.  Zobaczyliśmy jak powstają wydruki czarno-białe i kolorowe oraz jak mieszają się kolory z triady, widzieliśmy pracę gilotyny (krajarki), która przecina na równe części tysiące arkuszy papieru do pożądanego formatu. Dowiedzieliśmy się, do czego służy proszek cukrowy, co to jest falcowanie, kapitałka, sygnaturka grzbietowa czy foliatka. Zobaczyliśmy drukarki cyfrowe i dowiedzieliśmy się, jakie są różnice, wady i zalety stosowania druku cyfrowego i offsetowego. Po dzisiejszej praktycznej lekcji młodzież z łatwością powinna umieć dostosować techniki druku do różnych materiałów reklamowych wykorzystywanych przy projektowaniu kampanii reklamowych.

Zapraszamy do GALERII.

Informacja dla zdających egzamin maturalny w maju 2016r.

W serwisie maturzysty po zalogowaniu należy sprawdzić poprawność przesłanych przez szkołę danych do OKE Jaworzno. Login i hasło zostało przesłane na adres mailowy podany w deklaracji. Serwis będzie czynny do 25 lutego.
Pomyłki w danych należy zgłaszać niezwłocznie dyrektorowi szkoły.

Strona 3 z 44