Reklama

Nasi uczniowie ponownie w Hiszpanii

logo_unijnego_programu_grafik

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 10 maja kolejna już grupa uczniów naszej szkoły przebywa na stażach w Hiszpanii w ramach projektu pt. „E-reklama w natarciu – marketing internetowy sposobem na wypromowanie siebie i innych na rynku pracy” realizowanego przez ZS „Silesia”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pobytu grupy w pięknej Kordobie.

Mamy nadzieję, że będą one zachętą dla wielu osób do ubiegania się o udział w kolejnych projektach europejskich, które planujemy realizować w najbliższych kilku latach.

Środki finansowe uzyskano w związku z realizacją przez FRSE projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób uczących się i szkolących zawodowo współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie – projekty systemowe) oraz zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększeniu budżetu projektu.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Młodzieżowe Wybory Europejskie 2014

mlodziezowe_wybory_europejskie_2014W poniedziałek 19 maja 2014r. odbędą się w naszej szkole Młodzieżowe Wybory Europejskie 2014.

Organizatorem wyborów jest Samorząd Szkolny, którego Przewodnicząca Sara Babij jest zarazem Przewodniczącą Komisjii Wyborczej. Nad calością opiekę sprawuje opiekun Samorządu p. Tomasz Mola.

Uprawnione do głosowania są osoby niepełnoletnie z naszej szkoły.

Ogólnopolskim organizatorem projektu, w którym nasza szkoła uczestniczy już od prawie 10 lat, jest  Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Wyniki quizu geograficznego

Wyniki quizu geograficznego "Kultury Świata" przeprowadzonego podczas Dni Otwartych szkoły:
  • I miejsce Gimnazjum Publiczne nr 1 oraz Gimnazjum Publiczne nr 2  71% poprawnych odpowiedzi,
  • II miejsce Gimnazjum Publiczne nr 3 65%,
  • III miejsce Gimnazjum w Ligocie 60%.
Gratulujemy wiadomości o kulturach świata!

Terminy zawodowych egzaminów praktycznych

Kolejna grupa uczniów naszej szkoły wyjechała na staże do Hiszpanii

logo_unijnego_programu_grafik

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W sobotę, 10 maja kolejna już grupa uczniów naszej szkoły wyjechała na staże do Hiszpanii w ramach projektu pt. „E-reklama w natarciu – marketing internetowy sposobem na wypromowanie siebie i innych na rynku pracy” realizowanego przez ZS „Silesia”. Przez trzy tygodnie uczestnicy staży będą szkolić się i zdobywać nowe doświadczenia podczas praktyk w hiszpańskich firmach działających w branży informatycznej i reklamowej. Ponadto w ramach projektu uczniowie wezmą udział w kursie języka hiszpańskiego oraz w programie kulturowym w Hiszpanii. Uczestnikami tego wyjazdu są uczniowie klas drugich i trzecich technikum informatycznego i organizacji reklamy w ZS „Silesia”. Pobyt na stażach w innych krajach Unii Europejskiej to okazja do poznania nowych miejsc i ludzi, zdobycia nowych umiejętności oraz porównania polskich standardów pracy ze środowiskiem europejskim. Po ukończeniu staży uczestnicy otrzymają m.in. certyfikat Europass Mobilność – europejski dokument potwierdzający wiedzę i umiejętności nabyte przez osoby, które odbyły europejską ścieżkę kształcenia w innym kraju europejskim. Dokument ten pozwala zaprezentować zdobyte umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie, dając szansę jego posiadaczowi na łatwiejsze znalezienie zatrudnienia na międzynarodowym rynku pracy w przyszłości.

Środki finansowe uzyskano w związku z realizacją przez FRSE projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób uczących się i szkolących zawodowo współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie – projekty systemowe) oraz zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększeniu budżetu projektu.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Nowy plan lekcji

plan_lekcjiInformujemy, że nowy plan lekcji będzie obowiązywal w naszej szkole od 12 maja 2014r. Jest już dostępny w dziale dla ucznia oraz tutaj.

Strona 3 z 18