Reklama

Zbiórka baterii

Szkoła została zgłoszona do akcji ekologicznej „Zbieraj z klasą” - zbiórka zużytych baterii. której organizatorem jest ERP Batteries Poland Sp. z o. o.

Baterie są odpadem niebezpiecznym zawierającym metale ciężkie, tj. ołów, kadm, rtęć i inne, które są szkodliwe dla środowiska i toksyczne dla organizmu człowieka. Zużyte baterie pozostające w naszych domach należą do grupy odpadów komunalnych, lecz ze względu na swój charakter nie powinny być wyrzucane do zwykłego pojemnika   na śmieci, którego zawartość następnie trafia na składowisko odpadów.

Zachęcam do segregacji i zbiórki zużytych baterii – czas trwania akcji: 1.09.2014 – 30.05.2015.

Uczniowie, którzy zbiorą najwięcej baterii otrzymają dyplomy i nagrody.

Koordynator akcji: pani Sylwia Zagata

Zbiórka makulatury

Zapraszam wszystkich uczniów i pracowników szkoły do udziału w zbiórce makulatury. (gazety, czasopisma, katalogi, foldery, tekturę i opakowania tekturowe).

CELE AKCJI:

- zachęcenie całej społeczności szkolnej do czynnego zainteresowania działaniami promującymi ochronę środowiska,

- wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych i w szkole,

- dążenie do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a przekazywanych do składowania.

CZAS TRWANIA AKCJI: od 01.09.2014 r. do 30.05.2015 r.

Uczniowie, którzy zbiorą najwięcej makulatury otrzymają dyplomy i nagrody.

Koordynator akcji: pani Sylwia Zagata

Zebranie z rodzicami

Informujemy, że w czwartek 11 września 2014r. o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie rodziców uczniów naszej szkoły. Zapraszamy.

Szkolenia zawodowe dla kadry - rekrutacja

awdp_kadra

„Aktywni w domach pasywnych” w Erasmus+

Serdecznie zapraszamy na szkolenia zawodowe skierowane do pracowników dydaktycznych wszystkich profili zawodowych w Zespole Szkół „Silesia” w projekcie współpracy międzynarodowej programu Erasmus+.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji do projektu i pobrania Formularza zgłoszeniowego do projektu.

 

Serdecznie zapraszamy:)

Akcja! Rekrutacja – Start!

eu flag_erasmus_vect_pos„Aktywni w domach pasywnych” w Erasmus+

Uwaga, uwaga! Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji do projektu i pobrania Formularza zgłoszeniowego do projektu.

Zachęcamy i życzymy powodzenia:)

Kiermasz podręczników

W dniach 9 i 10 września 2014 roku, na dużej przerwie w Zespole Szkół "Silesia" odbędzie się kiermasz używanych podręczników. Podręczniki w dobrym stanie, opisane i wycenione należy przynieść na kiermasz w dniu wyszczególnionym na ogłoszeniu. Do udziału w akcji zapraszamy absolwentów naszej szkoły.
Organizatorzy kiermaszu nie biorą odpowiedzialności za cenę sprzedawanych podręczników.
Organizatorzy: Barbara Bartas i Anna Bronowska

Strona 3 z 22