Reklama

Przedszkolaki kolejny raz w naszej szkole

W piątek, 29 kwietnia br., kolejny raz odwiedziły naszą szkołę przedszkolaki z sąsiadującego Przedszkola nr 10. Tym razem dzieci wzięły udział w zajęciach sportowych prowadzonych przez pana Mariusza Maławego oraz w warsztatach komputerowych zorganizowanych przez  panie Joannę Jero i Alicję Szafarczyk. Dzieciom podobały się zajęcia w naszej szkole.

Przedszkolaki w naszej szkole

przedszkolakiW piątek 15 kwietnia odwiedziły naszą szkołę przedszkolaki z sąsiadującego z Zespołem Szkół „Silesia” Przedszkola nr 10. Dzieci zostały zaproszone przez panie Sylwię Ciaciurę i Magdalenę Czarnecką na warsztaty plastyczne oraz warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w Internecie.

Na zajęciach plastycznych dzieci zobaczyły, jak wygląda warsztat artysty. Malowały przy sztalugach, poznały zasady łączenia barw. Dodatkowo dziewczynki miały możliwość zrobienia biżuterii, a chłopcy tworzyli z guzików "Wiosenne drzewa". Natomiast podczas zajęć dotyczących bezpieczeństwa w Internecie, przedszkolaki wypróbowały działanie tablicy interaktywnej oraz samodzielnie wykonały prace plastyczne związane z zaprezentowanym filmem edukacyjnym i grą interaktywną. We wszystkich pracach, młodszym kolegom pomagali nasi uczniowie z klas 1b, 3c i 4c T4.

Dzieciom i uczniom podobała się ta inicjatywa. W przyszłym tygodniu przedszkolaki odwiedzą nas na kolejnych warsztatach. Tym razem multimedialnych i sportowych.

Spotkania są ważnym elementem realizowanych w szkole projektów Erasmus+ „Być albo nie być… w świecie nowoczesnych technologii” oraz „Unowocześnienie metod nauczania przez wykorzystanie technologii informacyjnej, metod dynamizujących i rozwijających umiejętności społeczne uczniów.”

 

Galeria zdjęć

Sukces uczniów klasy 3b w Olimpiadzie Wiedzy Górniczej

lmapka14 kwietnia 2016r, w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu przeprowadzony został finał VI Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”, w którym swój udział zapewniła sobie w eliminacjach ogólnokrajowych reprezentacja naszej szkoły. Drużyna w składzie Rafał Danel i Grzegorz Krzempek zajęła szóste miejsce przy bardzo wysokim wyrównanym poziomie wszystkich reprezentacji uczestniczących w finale. Uczniowie uzyskali tytuły finalistów, które zwalniają ich z etapu pisemnego egzaminu zawodowego, w zawodzie technik górnictwa podziemnego, w kwalifikacjach M.11 i M.39 oraz gwarantują indeks na studia na Politechnice Śląskiej bez procedur kwalifikacyjnych. Gratulujemy!
Organizatorem olimpiady jest Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a współorganizatorem Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu. Podstawą prawną dla organizacji i przeprowadzenia Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad i zmieniające je rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014r (Dz.U 2014, poz. 1290).
Opiekunem reprezentacji była Małgorzata Banaś. 
Opracował: Błażej Banaś

Szkolne Dni Promocji Zdrowia - edycja VI

W Zespole Szkół „Silesia” odbyła się szósta edycja „Szkolnych Dni Promocji Zdrowia”, których głównym celem jest promowanie wśród młodzieży zdrowego i aktywnego stylu życia.

Uczniowie klas pierwszych mieli możliwość wysłuchania wykładu pracownika Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno – Humanistycznej pani Eweliny Jaksz - Recmanik, który był poświęcony szkodliwości palenia papierosów i e- papierosów.

Badania Światowej Organizacji Zdrowia potwierdziły, że e-papierosy są bardziej rakotwórcze niż zwykłe papierosy. Miały one na celu porównanie elektronicznych papierosów i tradycyjnych, pod kątem stężenia substancji które powodują raka.

Raport wskazuje, że e-papierosy są groźniejsze od zwykłych, a z badań naukowców wynika, że mają one nawet dziesięciokrotnie wyższy poziom substancji rakotwórczych.

Następnie pani Ewelina Jaksz- Recmanik wygłosiła wykład dla uczniów klas drugich na temat dopalaczy.

Tego samego dnia uczniowie klas czwartych wzięli udział w prelekcji pani Anny Kościółek, która reprezentowała Śląska Wyższą Szkołę Medyczną, pt: „Wzmocnij mózg przed maturą.” Natomiast uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział w wykładzie „Dieta poprawiająca zdrowie i urodę”

Na spotkaniu zostały omówione podstawowe zasady budowania optymalnych planów żywieniowych z uwzględnieniem produktów odżywczych wspomagających procesy energetyczne organizmu oraz wzmacniających pamięć. Została także zaprezentowana wiedza na temat samodzielnego programowania zbilansowanej diety, dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

W ramach Szkolnych Dni Promocji Zdrowia, odbył się konkurs „Czas na zdrowie”, którego celem było kształtowanie wśród młodzieży postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków, a także upamiętnienie powstania Światowej Organizacji Zdrowia(WHO).

W konkursie: I miejsce zajęła Aleksandra Chrószcz – klasa 2aT4, II miejsce – Dominika Czyż – klasa 2aT4, III miejsce – Martyna Gawłowska – klasa 2aT4

Pani Alicja Szafarczyk zorganizowała konkurs na logo i ulotkę promujące zdrowy styl życia. Uczniowie wyróżnieni w konkursach:

- ulotka: Klaudia Stefańska, Daria Majka, Dominika Sieradzka,

- logo: Agata Laszczak, Mateusz Głowacki, Aleksandra Jakubczyk

Dla wszystkich zainteresowanych uczniów pani Magdalena Żaczek przeprowadziła zajęcia fitness.

Organizatorzy: Barbara Bartas i Sylwia Zagata

 

Po stażach „Aktywni w domach pasywnych”

Za nami wyjazdy na staże dwóch grup uczniów Zespołu Szkól „Silesia” do Portugalii i Hiszpanii w ramach projektu „Aktywni w domach pasywnych – mobilność zawodowa uczniów i kadry.” Nadszedł czas podsumowań. Zdaniem młodzieży, udział w projekcie znacząco wpłynął na podniesienie ich kompetencji zawodowych, przyczynił się do przełamania barier językowych, co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w wynikach egzaminu maturalnego z języka angielskiego.  

„To niesamowite doświadczenie pracować za granicą, zmieniło mnie to bardzo.” „Wyobrażam sobie, że jestem w stanie podjąć pracę za granicą.” „Chcę zachować znajomości jak najdłużej”. „Zostałem zaproszony do jednej z firm do pracy na wakacje, mam nadzieję zostać na dłużej.” „Hiszpanie to niesamowicie przyjaźni i otwarci ludzie. Uwielbiam obcować z ich kulturą.” To tylko niektóre z wypowiedzi uczniów zaczerpnięte z przeprowadzonych po przyjeździe ankiet ewaluacyjnych staży. Jesteśmy dumni z naszych uczniów :) Zapraszamy do galerii stażu w Hiszpanii i Portugalii.

Nasi uczniowie na Cyprze

eplusW ostatnich dniach marca odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe w ramach dwuletniego projektu "Być albo nie być... w świecie nowoczesnych technologii?", realizowanego w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach we współpracy ze szkołami z Chorwacji, Cypru, Hiszpanii i Czech. Gospodarzem wizyty było tym razem Liceum Paliometocho, szkoła oddalona o 20 km od stolicy Cypru, Nikozji.

Uczestnicy wyjazdu - Michał Nowak, Martyna Grygierzec, Karolina Szymik, Dagmara Moczek i Karolina Kot - to uczniowie Zespołu Szkół „Silesia”, pracujący w projekcie pod kierunkiem pani Magdaleny Czarneckiej i pana Tomasza Figury od prawie dwu lat.  Przed wyjazdem i podczas jego trwania mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności językowe i sprawność posługiwania się narzędziami technologii informacyjnej.

Celem projektu jest poznawanie, wdrażanie i ocenianie różnych narzędzi technologii informacyjnej. Każda wizyta jest też poświęcona innemu zagadnieniu. Tym razem tematem przewodnim był „Powrót do przyszłości”, w myśl którego uczestnicy projektu starali się pokazać, jak nasze życie zmienia się pod wpływem nowoczesnych technologii. Podczas wizyty na Cyprze, uczestnicy z Chorwacji, Cypru, Hiszpanii, Czech i Polski uczyli się posługiwać programami dla edukacji Geogebra i Quizcreator, oraz tworzyć strony internetowe za pomocą kreatora Weebly. Mieli też okazję uczestniczyć w wykładzie profesora Uniwersytetu Cypryjskiego, Charoula Angeli-Valanidesa, poświęconym robotyce w edukacji oraz w ćwiczeniach w budowaniu robotów z klocków Lego. Obowiązkowym punktem programu były występy uczniów oraz wspólne tańce na dziedzińcu szkolnym.

Pobyt na Cyprze był też okazją do poznania uroków wyspy. Gospodarze wizyty zorganizowali wycieczkę do Muzeum Etnograficznego w Kyperunta, wioski w górach Troodos i wzięli udział w zawodach na orientację w Parku Rozrywki Kyperunta. W programie wizyty nie mogło też zabraknąć czasu na wycieczkę do portu Limassol, do Pafos i Muzeum Archeologicznego w Kurion.

Naszym działaniom towarzyszyła cypryjska telewizja, a w uroczystości zakończenia projektu wzięła udział była pierwsza dama Cypru, pani Andrula Wasiliu, obecnie Komisarz Europejski do spraw edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. Nasze działania spotkały się na Cyprze z wielkim uznaniem i zainteresowaniem. Cypryjczycy okazali się wspaniałymi gospodarzami, a przygotowanie wizyty wraz z jego medialną oprawą, stały na najwyższym poziomie.

Spotkanie na Cyprze było czwartym spotkaniem uczniów i nauczycieli w projekcie. Do zakończenia projektu w czerwcu 2016 roku pozostały już tylko dwa wyjazdy – do Czech i Chorwacji.

Projekt jest finansowany z funduszy europejskich w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna, Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.

Zapraszamy na stronę internetową projektu: www.itornotit-pl.weebly.com oraz do GALERII

Magdalena Czarnecka

Tomasz Figura

Strona 3 z 45