Reklama

Ogólnopolski konkurs "Z energetyką w przyszłość"

20140119_z_energetyka_w_przyszloscSzkoła została zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu: "Z energetyką w przyszłość", który ma na celu uświadomienie zagrożeń i pozytywnych stron energetyki konwencjonalnej i nowoczesnych technologii energetycznych.
Konkurs objęty jest mecenatem Biura Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzego Buzka. Uczniowie klas 1BT4 oraz 1CT4 mają za zadanie wykonanie prezentacji multimedialnej oraz przygotowanie plakatu na jeden z poniższych tematów:
  • nowoczesne technologie w energetyce konwencjonalnej,
  • gaz łupkowy,
  • energetyka jądrowa,
  • fuzja termojądrowa,
  • odnawialne źródła energii.
Opiekunowie: p. Sylwia Zagata i p.Sylwia Pochopień-Ciaciura.