Reklama

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

1 wrzesienInauguracja rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się we wtorek, 1 września, mszą św. o godz. 8:15 w Kościele p.w. Św. Barbary w Czechowicach-Dziedzicach.

Po mszy świętej uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w szkolnym Domu Kultury.

Zostań Mistrzem kodowania

kodowanieW roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpi do ogólnopolskiego programu Mistrzowie Kodowania, którego organizatorem jest firma Samsung Electronics Polska. Program objęty jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Program wspierany jest przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych, a partnerami są: Superbelfrzy RP, Coderdojo, Centrum Cyfrowe, Dobra Edukacja, CEO, FRSI.

Program skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły i ma na celu rozwijanie kreatywnego myślenia, doskonalenie umiejętności potrzebnych w życiu codziennym i zawodowym, zaś nauka programowania umożliwia lepsze poznanie i wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Rekrutacja odbędzie się we wrześniu. Zakwalifikowani będą mogli uczestniczyć w kursach: App Inventor oraz Java w środowisku Greenfoot prowadzonych przez przeszkolonych nauczycieli naszej szkoły.

Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

Pamiętajcie - umiejętność tworzenia oprogramowania jest jednym z atutów na rynku pracy.

Nauczyciele przedmiotów informatycznych

Dofinansowanie zakupu podręczników. Wyprawka szkolna 2015/2016.

 •  Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:

 • uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
 • uczniów klasy IV technikum
  • uczniów :
   •  słabowidzącym,
   •  niesłyszącym,
   •  słabosłyszącym,
   •  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
   •  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
   •  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
   •  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
   •  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.

Więcej…

Wakacyjny kurs nauczycieli z Zespołu Szkół "Silesia" w Irlandii

eu flag_erasmus_vect_pos

W ostatnich dniach siedmioro nauczycieli z Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach,   uczestniczyło w szkoleniu w Irlandii w ramach projektu „Unowocześnienie metod nauczania przez wykorzystanie technologii informacyjnej, metod dynamizujących i rozwijających umiejętności społeczne uczniów” w programie Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Kurs „Group Dynamics and Social Skills in the Classroom(Dynamika grupy i umiejętności społeczne w klasie) związany z metodami pracy z grupą, nastawiony był na zdobycie przez uczestników wiedzy na temat dynamiki pracy w grupie i umiejętności społecznych, jak również zdobycie narzędzi dla tworzenia atmosfery sprzyjającej nauce. Podczas kursu stosowane były metody aktywne: dyskusje, analizy, drama, socjodrama, uczenie kooperatywne, uczenie przez sztukę i doświadczenie. Część zajęć, mimo deszczowej pogody, odbywała się w urokliwych plenerach Glendalough. W programie nie mogło zabraknąć zwiedzania Dublina i nauki ludowych irlandzkich piosenek i tańców.

Umiejętności zdobyte przez nauczycieli z Dublinie zostaną w wykorzystane w pracy z uczniami, a nawiązane kontakty międzynarodowe z nauczycielami z Irlandii, Chorwacji, Rumunii, Grecji, Finlandii, Włoch, Portugalii i Węgier, dają szkole duże szanse na stworzenie nowych międzynarodowych projektów adresowanych do uczniów.

Zapraszamy na stronę internetową projektu STRONA PROJEKTU oraz do naszej GALERII.
Koordynatorzy projektu:
- Magdalena Czarnecka

- Tomasz Figura

Terminy egzaminów poprawkowych

Data Godzina Przedmiot
26-sie-15 09:00 Matematyka
26-sie-15 11:00 Fizyka
27-sie-15 09:00 J. angielski
27-sie-15 09:00 Działalność gospodarcza w biznesie
27-sie-15 11:00 Wychowanie fizyczne

Odbiór świadectw maturalnych

Świadectwa maturalne będzie można odbierać od wtorku, 30 czerwca, od godziny 12:00.

Strona 1 z 31