Reklama

Konsultacje – technik organizacji reklamy

Konsultacje dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego w sesji K171 (styczeń/luty 2017) A.26 i A. 27 cz. pisemna odbywają się w czwartki od 14.30 – 16.00 w sali 34.
Nauczyciel prowadzący:  Sylwia Pochopień-Ciaciura

Staż naszego ucznia w "Rekordzie"

Uczeń trzeciej klasy Technikum informatycznego w Zespole Szkół „Silesia”, Daniel Waleczek, otrzymał zaproszenie na odbycie stażu zawodowego w firmie Rekord, wiodącego lidera branży programistycznej w naszym regionie.

Współpracę nawiązał nasz uczeń podczas spotkania na bielskim szczycie developerów BBQ4IT, w którym uczestniczył wraz z panem Tomaszem Molą. W pierwszej konferencji informatycznej, która odbyła się 9 września 2016r. na terenie Centrum Sportowo-Szkoleniowego Rekord w Bielsku-Białej, uczestniczyło blisko 250 osób z szeroko rozumianej branży IT. Celem konferencji była integracja lokalnego środowiska informatyków.

Z oprogramowaniem komputerowym mamy dziś do czynienia niemal na każdym kroku. Począwszy od komputerów, po telefony, Internet, portale społecznościowe czy bankowość. Wszystko to obsługuje różnego rodzaju oprogramowanie. Organizatorom konferencji udało się zaprosić znane postaci z branży IT, które opowiadały, z jakimi problemami z różnych dziedzin informatyki stykają się w codziennym życiu programisty, wdrożeniowca czy developera. Więcej informacji.

Naszemu uczniowi gratulujemy przede wszystkim umiejętności informatycznych oraz inicjatywy w budowaniu własnej ścieżki zawodowej.

Profilaktyka - programy edukacyjne

Nasza szkoła została zgłoszona do trzech programów edukacyjnych opartych na działaniach profilaktycznych. Programy zostały opracowane przez stację sanitarno – epidemiologiczną w Bielsku – Białej.

Tematyka programów:

1.Podstępne WZW.

2. Znamię – Znam Je?

3. HIV/AIDS - jestem świadomy nie ryzykuję.

Programy mają na celu upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, uświadomienie ryzyka zakażenia wirusami HBV i HCV oraz zagrożeń wynikających z zakażenia i wpojenie zasad profilaktyki w tym zakresie. Celem programu „Znamię – Znam Je? jest zachęcenie społeczeństwa do regularnego badania skóry oraz uświadomienie, jak ważna jest profilaktyka tego nowotworu. Zadaniem programu opartego na profilaktyce wirusa HIV jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem ryzykownych zachowań oraz wykształcenie postaw akceptacji i tolerancji wobec nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS.

W ramach realizowanych programów uczniowie będą uczestniczyć w prelekcjach, warsztatach, projekcjach filmów edukacyjnych, brać udział w konkursach. Uczniowie z Technikum Organizacji Reklamy będą nabywać umiejętności przygotowania kampanii profilaktycznej.

Czas realizacji programów: grudzień 2016 - maj 2017.

Szkolnymi koordynatorami programów są pani Barbara Bartas i pani Sylwia Zagata

Eurodyktando 2016

Zapraszamy naszych uczniów do udziału w Konkursie Językowym Eurodyktando 2016 skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego, organizowanym przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Szczegółowe informacje u nauczycieli języka polskiego - pani Magdaleny Czarneckiej, Anny Biernat i Bogny Kroker i na stronie internetowej:

http://eurodyktando.slaskie.pl/start

Ogłoszenie - V etap Olimpiady wiedzy o zdrowiu Psychicznym

W dniu 20.10.2016r. (czwartek) o godzinie 10.00 odbędzie się V etap Olimpiady wiedzy o zdrowiu Psychicznym. Zapisanych uczniów zapraszam do sali 127.

Barbara Bartas

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 24.10.2016 r. zostaną przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego ZS „Silesia”. Klasy 2 i 3 zobowiązane są do zgłoszenia minimum jednego kandydata do dnia 19.10.2016 r. (środa). Kandydaci zgłaszają się osobiście do pana Tomasza Figury w celu potwierdzenia swojej kandydatury. Wszelkie pytania związane z wyborami i działalnością Samorządu Uczniowskiego należy kierować do pana Tomasza Figury lub uczennicy klasy 4c, Sandry Nawrockiej.

Strona 1 z 51