Reklama

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 wrzesienInauguracja rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 rozpocznie się w poniedziałek, 1 września, mszą św. o godz. 8.15 w kościele św. Barbary.

Po mszy św. odbędzie się akademia w naszym szkolnym domu kultury.

Rozdanie dyplomów

W piatek 29 sierpnia 2014r. o godzinie 10:00 w sali 5 będzie można odebrać dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu technika, którego egzamin zawodowy odbył się w czerwcu.

Terminy egzaminów poprawkowych

Informujemy, że 26 sierpnia 2014r. we wtorek o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin maturalny poprawkowy (pisemny i ustny).

Uczniów, którzy zdają egzaminy poprawkowe z przedmiotów, z których otrzymali ocenę niedostateczną, prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zamieszczonym niżej.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!

Data Godzina Przedmiot
2014-08-25 11:00 Chemia
2014-08-25 11:00 Ekonomia i organizacja przedsiębiorstw
2014-08-25 11:00 Matematyka
2014-08-25 13:00 Programowanie strukturalne i obiektowe
2014-08-25 13:00 Roboty zbrojarskie i betoniarskie
2014-08-25 13:00 Specjalizacja
2014-08-27 09:00 Język angielski
2014-08-27 09:00 Język polski
2014-08-27 09:00 Konstrukcje budowlane
2014-08-27 11:00 Podstawy przedsiębiorczości
2014-08-27 11:00 Wychowanie fizyczne

Prace finalne w projekcie "E-reklama w natarciu”

logo_unijnego_programu_grafik

e_reklama_w_natarciu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja projektu „E-reklama w natarciu – marketing internetowy sposobem na wypromowanie siebie i innych na rynku pracy” w Zespole Szkół „Silesia” dobiega końca. Projekt realizowany jest w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Szkoła otrzymała dofinansowanie na organizację dwóch staży w Kordobie w Hiszpanii dla 20 uczniów Technikum Organizacji Reklamy i Technikum Informatycznego. Uczniowie odbyli 3 tygodniowe praktyki zawodowe w hiszpańskich firmach. Uczestnicy projektu zdobyli nowe doświadczenia, wyższe kwalifikacje zawodowe i doskonalili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. tworzenia grafiki na potrzeby Internetu, animacji i filmu reklamowego. Ponadto w ramach projektu uczniowie wzięli udział w kursie języka hiszpańskiego oraz w programie kulturowym w Hiszpanii: odwiedzili ważne kulturowo miasta w regionie: Malagę, Granadę i Sewillę oraz uczestniczyli w ważnych wydarzeniach kulturowych miasta, np. pokaz flamenco z tańczącymi końmi. Wszyscy uczestnicy trzymali certyfikaty potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji co będzie stanowiło ogromny atut przy planowaniu kariery zawodowej po ukończeniu szkoły i poszukiwaniu zatrudnienia na rynku pracy w Polsce i za granicą. Obecnie trwają prace końcowe w projekcie, rozliczanie merytoryczne i finansowe projektu. Bieżące informacje dotyczące projektu śledzić można na stronie internetowej http://www.zssilesia.edu.pl/e-reklama/ Serdecznie zapraszamy.

To już szósty realizowany projekt praktyk zawodowych w ZS „Silesia”. Dzięki realizacji projektów praktyk zawodowych IVT, każdego roku na praktyki zawodowe do Hiszpanii wyjeżdża 20 uczniów techników o różnych profilach kształcenia Zespołu Szkół „Silesia”. Zdobywają nowe doświadczenia i kwalifikacje zawodowe potwierdzone szeregiem certyfikatów w tym certyfikatem uznawanym w całej Unii Europejskiej, Europass Mobilność. Fakt ten jest ogromnym atutem dla uczniów przy ubieganiu się o pracę po skończeniu szkoły.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu w szkole, w szczególności p. Dyrektorowi Kazimierzowi Borawskiemu, koordynatorkom projektu, opiekunom grup na stażach, oraz p. Tomaszowi Moli za współpracę przy upowszechnianiu projektu.

Projekt jest realizowany w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Zakończenie roku szkolnego

W piątek 27 czerwca 2014 r. o godzinie 8:00 w Kościele Św. Barbary odbyła się msza św. z okazji zakończenia roku szkolnego. Po mszy św. nastąpiło przejście do szkolnego Domu Kultury, gdzie odbyła się Uroczysta Akademia, połączona z rozdaniem świadectw najlepszym uczniom. W trakcie Akademii zostały wręczone nagrody dla najlepszych uczniów za wybitne osiągnięcia. Po Akademii nastąpiło spotkanie uczniów z wychowawcami, gdzie zostały rozdane świadectwa ukończenia klas. Zapraszamy do galerii.

Kolejny sukces naszej szkoły w programie Erasmus+

erasmusRealizacja projektów europejskich jest elementem polityki szkoły już od 2004 roku. W tym czasie ponad 200 uczniów Zespołu Szkół „Silesia” uczestniczyło w wymianach i stażach w ramach projektów Comenius i Leonardo da Vinci. Towarzyszyli im nauczyciele, którzy dokształcali się także na zagranicznych kursach. Program Erasmus+ jest nowym programem europejskim, zajmującym od tego roku miejsce znanych nam dobrze Comeniusa i Leonardo da Vinci.

Tym większym sukcesem jest otrzymanie przez  naszą szkołę drugiego już w tym roku dofinansowania, tym razem na projekt mobilności kadry edukacyjnej. Projekt "Nowoczesne metody nauczania - wykorzystanie technologii informacyjnej, metod dynamizujących i rozwijających umiejętności społeczne uczniów" znalazł się na liście 118 zatwierdzonych projektów spośród 521 wniosków. Ma on służyć rozwojowi nauczycieli tak, by mogli wzbogacać swój warsztat pracy zarówno o metody oparte na nowoczesnej technologii jak i metody aktywne służące rozwijaniu umiejętności społecznych uczniów, rozbudzaniu motywacji do nauki i zachęceniu ich do uczestnictwa w lekcjach. W ramach projektu, dziewięcioro nauczycieli różnych przedmiotów, weźmie udział w szkoleniach organizowanych w Dublinie. Projekt jest w całości finansowany z funduszy programu Erasmus+.  Autorką projektu i osobą odpowiedzialną za jego realizację jest pani Magdalena Czarnecka.

Strona 1 z 18