Zapraszamy do zapoznania się z planem lekcji w dzienniku elektronicznym.