1. Na egzamin zawodowy uczniowie przychodzą 1 godzinę wcześniej przed wyznaczonym czasem.
  2. W sali egzaminacyjnej obowiązuje bezwzględny ZAKAZ używania urządzeń telekomunikacyjnych.
  3. Uczniowie mogą korzystać z określonych przyborów podczas egzaminu:
    1. w części pisemnej (link)
    2. w części praktycznej (link)
  1. Hasła i loginy dla zdających do serwisu internetowego z wynikami egzaminów można odbierać w gabinecie wicedyrektora pok. 35
  2. Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

8 czerwca 2018 roku uczniowie klas mundurowych wzięli udział w Dniu Otwartym Szkoły Policji w Katowicach. W tym dniu mogli przyjrzeć się z bliska tajnikom policyjnego szkolenia i atrakcyjnym pokazom. Po uroczystym apelu odbyły się prezentacje sprawności słuchaczy szkoły, prezentacja Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, pokaz działań z psami i pokaz patroli konnych a także inscenizacje interwencji policyjnych. Uczniowie mieli możliwość udziału w konkursach strzeleckich, plastycznych i zawodach sportowych, mogli się też przyjrzeć, jak wygląda udzielanie pierwszej pomocy. Na zakończenie każdy mógł spróbować policyjnej grochówki.
Ł.Podkański

Sobotni bieg charytatywny w Jankowicach był wydarzeniem, które zgromadziło setki osób – zarówno tych uczestniczących w biegu jak i chętnych do pomocy przy jego organizacji. I my mogliśmy wnieść do tej szlachetnej inicjatywy swój mały wkład. Nasi uczniowie z klas I, II i III, poświęcając swój wolny dzień, przyłączyli się do licznej grupy wspierającej wysiłki organizatorów imprezy. Dziękujemy!
M.Czarnecka

Dobiegły końca miesięczne praktyki uczniów klas trzecich. Relacje z ich doświadczeń zawodowych znajdziecie na blogu elektryków.
https://silesiael.wixsite.com/…/ELEKTRYCY-I-INFORMATYCY-NA-…

Big Band Zespołu Szkół „Silesia”​ pod kierunkiem pana Jarosława Grzybowskiego - prawdziwa kuźnia talentów!

#BigBand #ZSSilesia

Zapraszamy młodzież naszej szkoły na wydarzenia związane z obchodami Dnia bez przemocy:
• wykłady pt. „Asertywna obrona przed manipulacją” oraz „Wygrany – wygrany, czyli jak skutecznie rozwiązywać konflikty.”
• film poruszający problematykę przemocy rówieśniczej.
• turniej sportowy pomiędzy drużynami z Zespołu Szkół „Silesia” a Zespołem Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach.
• warsztaty plastyczne zorganizowane przez panią Sylwię Ciaciurę-Pochopień, w ramach których zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu na najlepszy plakat pt. „Nie bądź obojętny – reaguj na przemoc.”
• ankieta dla uczniów na temat bezpieczeństwa w szkole.

Wykłady odbędą się w dużej sali konferencyjnej w następującym porządku:
- klasy 1aT4,1bT4 : godz. 9.50 – 10.35
- klasa 2aT4: godz. 10.45 – 11.30
- klasa 3aT4 : godz. 11.35 – 12.30
- klasa 3bT4: godz. 12.35 – 13.30

Prezentacja filmu w małej sali konferencyjnej odbędzie się dla klas:
1bT4 -4,5 lekcja
1aT4 – 6,7 lekcja

W latach 2016-2018 Zespół Szkół „Silesia” realizował projekt dofinansowany z programu Erasmus+ pt. „Europejskie staże na dobry start zawodowy” w ramach Karty jakości mobilności. W projekcie wzięło udział 72 uczniów i 12 nauczycieli. W 2017 roku staże odbyło 36 uczniów technikum informatycznego i technikum elektrycznego w Euromind Projects SL, w Sewilli, Hiszpania, 36 uczniów technikum organizacji reklamy i kierunku fototechnik w OpenCom i.s.s.c. w Arezzo we Włoszech oraz w Associazione Artistica Culturale „A Rocca” na Sycylii. Szkolenie nauczycieli kształcenia zawodowego miało miejsce w OpenCom i.s.s.c. w Arezzo we Włoszech w styczniu 2017 oraz w Palermo w instytucji CESiE na Sycylii w lutym 2018.

Technik górnik i technik elektryk ze wsparciem PG "Silesia" Zapraszamy do klas I!

#TechnikGórnik #TechnikElektryk #ZSSilesia

Osoby z naszej szkoły, które chciałyby pomóc przy organizacji biegu charytatywnego, z którego dochód zostanie przeznaczony na rzecz Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących „Zameczek” w Rudołtowicach, proszone są o pilny kontakt. Osoba kontaktowa: pani Magdalena Czarnecka (magczarnecka@gmail.com) i pani Sylwia Zagata.

Zespół Szkół „Silesia” znalazł się na 9 miejscu w Polsce spośród 1022 szkół i instytucji, które złożyły wnioski w konkursie Erasmus+. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 188 843 euro na wyjazdy zagraniczne uczniów i kadry na lata 2018-2020. Od września zaczynamy nowy projekt pt. „Mobilne pokolenie 2020” i kolejne praktyki w Hiszpanii i Portugalii. Zapraszamy!