O projekcie

Cel projektu

Erasmus silesia

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i nauczania w Zespole Szkół "Silesia" poprzez wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli tak, by mogli wzbogacać swój warsztat pracy zarówno o metody oparte na nowoczesnej technologii jak i metody aktywne służące rozwijaniu umiejętności społecznych uczniów, rozbudzaniu motywacji do nauki i zachęceniu ich do uczestnictwa w lekcjach.

Adresaci projektu

W projekcie weźmie udział dziewięcioro nauczycieli różnych przedmiotów z doświadczeniem pedagogicznym, zmotywowanych do rozwijania własnych kompetencji pedagogicznych i wzbogacania warsztatu pracy nauczyciela-wychowawcy, a także do dalszej działalności w obszarze współpracy międzynarodowej.

Czas trwania projektu:

Projekt realizowany od 01 lipca 2014 do 30 czerwca 2016 roku.

Działania w projekcie

Działania w projekcie będą podzielone na trzy etapy:

  1. Przygotowanie uczestnictwa w kursach, obejmujący między innymi przygotowanie językowe i kulturowe oraz wdrożenie się w tematykę kursu.

  2. Aktywne uczestniczenie w szkoleniach zagranicznych i poznawanie kultury kraju, w którym odbywa się kurs.

  3. . Wdrażanie i kontynuacja działań rozpoczętych dzięki udziałowi w kursach, w tym prowadzenie zajęć z użyciem nowych narzędzi i dzielenie się doświadczeniami z innymi pracownikami szkoły.