Charakterystyka kursów

Główne działania będą skoncentrowane na udziale w dwóch trwających po siedem dni kursach metodycznych:

Digital Literacy for the Collaborative Classroom

Kurs związany z technologią informacyjną, którego celem będzie poprawa umiejętności wykorzystania narzędzi TI w praktyce szkolnej, danie nauczycielom większej pewności i poczucia kompetencji w ich wykorzystywaniu. Będzie tu położony nacisk na kształtowanie postawy kooperatywnej. Uczestnicy kursu będą brać udział w warsztatach, sesjach grupowych i obserwować przykłady zastosowań wprowadzanych metod.

Uczestnicy:
udział 2 uczestników z Zespołu Szkół “Silesia”

Miejsce:
Dublin, Irlandia

Termin:
dostępne terminy marzec – sierpień 2015

Strona kursu:
http://www.thedigiteachers.com/

Group Dynamics and Social Skills in the Classroom

Kurs związany z metodami pracy z grupą, nastawionym na zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat dynamiki pracy w grupie i umiejętności społecznych, jak również zdobycie narzędzi dla tworzenia atmosfery sprzyjającej nauce. Podczas kursu stosowane będą metody aktywne: dyskusje, analizy, drama, socjodrama, uczenie kooperatywne, uczenie przez sztukę i doświadczenie.

Uczestnicy:
udział 7 uczestników z Zespołu Szkół “Silesia”

Miejsce:
Wicklow, Irlandia

Termin:
26.7-01.08.2015 r.

Strona kursu:
http://socialskills.europeanbridges.com/