Informacja o rekrutacji 2016/2017


Informujemy, że prowadzimy rekrutację do klasy pierwszej technikum budowlanego na rok szkolny 2016/2017!!!

Gimnazjalistów zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną i szczegółami rekrutacji na stronie: http://www.zssilesia.edu.pl

Opis kierunku

Zawód technika budownictwa poszukiwany jest zarówno w Polsce jak również w krajach Unii Europejskiej. Celem kształcenia w zawodzie jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi przy realizacji robót budowlanych, sporządzania kosztorysów oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych prac, wyrobów i usług.


Zadania zawodowe Technika Budownictwa:

 • analizowanie dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót budowlanych,
 • wykonywanie rysunków budowlanych,
 • określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowego ich stosowania,
 • wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót budowlanych,
 • określanie gruntów budowlanych, ich właściwości i zastosowania do celów fundamentowych,
 • kierowanie pracą brygady (brygad) roboczej i robotami w obiekcie, organizowanie przebiegu tych prac,
 • prowadzenie rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczeń z inwestorem,
 • projektowanie nieskomplikowanych elementów konstrukcyjnych na podstawie obliczeń oraz wykonywanie - obliczeń budowlanych elementów statycznych,
 • dobieranie optymalnych technologii wykonania różnych robót budowlanych,
 • organizowanie pracy podwykonawców na budowie,
 • ustalanie norm pracy dla różnych robót budowlanych,
 • określanie stanu zużycia elementów budowlanych i sposobu ich naprawy,
 • organizowanie pracy polowego laboratorium materiałów budowlanych,
 • organizowanie pracy wytwórni półfabrykatów budowlanych zlokalizowanej na terenie budowy,
 • kształtowanie optymalnych warunków pracy na budowie z uwzględnieniem prawa pracy i przepisów bhp.

Możliwości zatrudnienia

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na:

 • podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • wytwórniach materiałów budowlanych w wytwórniach prefabrykatów,
 • laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych,
 • pracowniach projektowych
 • można pracować jako doradca techniczny,
 • przedstawiciel handlowy firmy budowlanej i doradca techniczny,
 • można również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych,
 • po zakończeniu stażu pracy oraz ukończeniu studiów wyższych kierunkowych możesz ubiegać się o zdobycie uprawnień budowlanych.

Ucząc się w zawodzie technik budownictwa masz do dyspozycji:

 • profesjonalnie wyposażone sale dydaktyczne,
 • pracownie komputerowe,
 • w każdej sali, komputer podpięty do lokalnej sieci komputerowej (dostęp do internetu),
 • profesjonalne oprogramowanie do opracowywania dokumentacji technicznej,
 • programy do tworzenia rysunków 2D i do kształtowania modeli 3D,
 • programy do wykonywania fotorealistycznych wizualizacji,
 • programy do obróbki graficznej opracowanej dokumentacji,
 • Internet na terenie całej szkoły i wokół niej (WLAN),


O szkole

Kierunek technik budownictwa został uruchomiony w roku szkolnym 2009/2010. Teoretyczne przedmioty ogólnokształcące i zawodowe realizowane są w Zespole Szkół „Silesia”, a zajęcia praktyczne w firmie „Akces” Brunon Kieloch w Czechowicach-Dziedzicach ul. Zielona 11.

Praktyki zawodowe w wybranej przez ucznia firmie budowlanej.