Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika w roku szkolnym 2016/2017

I. ORGANIZATOR

1. Biblioteka szkolna.

II. CELE KONKURSU

1. Upowszechnianie czytelnictwa.

2. Zachęcenie młodzieży do czytania książek.

3. Podnoszenie kultury czytelniczej.

III. ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów.

IV. ZASADY KONKURSU

Konkurs trwa w okresie od 03.10.2016. do 19.06.2017 r. i polega na przeczytaniu jak największej liczby książek.

V. NAGRODY

1. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczana na stronie internetowej szkoły i biblioteki.

2. Wręczenie nagród książkowych i pamiątkowych dyplomów odbędzie sie podczas akademii zakończenia roku szkolnego.

Witamy na nowej stronie internetowej Zespołu Szkół  "Silesia"!

Znajdziecie tutaj wiadomości na temat bibiblioteki, jej zbiorów, podejmowanych działań, organizowanych konkursów.

Zapraszamy do skorzystania z biblioteki i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

biblioteka