REGULAMIN BIBLIOTEKI
Zespołu Szkół „Silesia”

1. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły.

2. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach ustalonych w harmonogramie pracy biblioteki.

3. Jednorazowo wypożyczyć można 4 książki zgodnie z zainteresowaniami danego czytelnika.

4. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

5. Po tym terminie można prosić o prolongatę wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej pozycji.

7. Biblioteka udostępnia księgozbiór podręczny tylko na miejscu w czytelni.

8. Książki należy szanować i dbać o to, aby nie uległy zniszczeniu i zagubieniu.

9. W razie zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest odkupić w zamian podobną pozycję.

10. W przypadku zagubienia książki szczególnie cennej bibliotekarz ma prawo indywidualnie ustalić formę rekompensaty.

11. Korzystający mogą wypożyczać czasopisma prenumerowane przez bibliotekę.

12. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

13. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i  kulturalnie.