Niepodległość miała nie tylko zasłużonych Ojców, ale też wybitne Matki. Chociaż ze względu na realia epoki kobiety nie stały na czele wojsk czy ruchów politycznych, ich praca dla Polski miała niemniejsze znaczenie. Z okazji obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości co miesiąc na stronie biblioteki zamierzamy przybliżyć sylwetkę niezwyklej kobiety zasługującej na tytuł Matki Niepodległości.

Zofia Moraczewska – żona premiera RP Jędrzeja Moraczewskiego. Członkini Polskiej Partii Socjalno - Demokratycznej Galicji
i Śląska Cieszyńskiego, aktywistka społeczna i działaczka spółdzielcza. W czasie I wojny światowej organizatorka Ligi Kobiet Galicji i Śląska, a później aktywna działaczka Ligi Kobiet Polskich. Od 1919 roku posłanka z ramienia PPSD. Po 1926 roku wraz
z mężem opowiedziała się po stronie Józefa Piłsudskiego, stając na czele prosanacyjnego Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. W 1930 roku wybrana do Sejmu z ramienia BBWR. Zmarła w 1958 roku.

zofia jedrzej