Karol Wojtyła urodził się 18 maja w Wadowicach. Pobierał nauki w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach, a nastepnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1942 roku poczuł powołanie kapłańskie i rozpoczął naukę w podziemnym Metropolitalnym Seminarium Duchownym.
13 października 1946 roku Wojtyła otrzymał pierwsze święcenia kapłańskie, a 1 listopada tego roku przyjął święcenia kapłańskie zostając neoprezbiterianem. Zaraz potem wyjechał do Rzymu, gdzie studiował teologię na Papieskim Uniwersytecie Świetego Tomasza.
Wróciwszy do Polski, pełnił funkcję wikarego w parafii Niegowic. Po roku Wojtyła został przeniesiony do parafii Św. Floriana w Krakowie, gdzie prowadził katechezę dla licealistów i studentów. Wtedy też rozwinął swoją turystyczną pasję, organizując spływy kajakowe i wyprawy górskie.
13 stycznia 1964 roku Wojtyła otrzymał nominacje na arcybiskupa krakowskiego. W 1967 roku papież Paweł VI mianował Karola Wojtyłę kardynałem. W 1978 roku po zaledwie miesięcznym pontyfikacie zmarł papież Jan Paweł I, kardynał Karol Wojtyła wyjechał do Watykanu, by wziąć udział w wyborach, ku swojemu zaskoczeniu to on został wybrany.

papiez

wystawa JP Fotor

Zapraszamy do czytelni i obejrzenia gazetki oraz książek poświęconych Janowi Pawłowi II.