W tym roku Narodowe Czytanie miało wyjątkowy charakter. W czasie epidemii, z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi komunikacji z czytelnikiem, 05 września lekturą dziewiątej odsłony ogólnopolskiej akcji była „Balladyna”.

"Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy" – napisał prezydent Andrzej Duda w liście zachęcającym do współtworzenia akcji.

„Balladyna” Juliusza Słowackiego to niewątpliwie dzieło wybitne. Romantyczna opowieść o żądzy władzy, obnażająca ludzkie słabości i wady, ukazująca zwycięstwo dobra nad złem. Utwór z elementami wierzeń ludowych, łączący realizm i fantastykę.

Uczniowie ZS „Silesia” również włączyli się do  ogólnopolskiej akcji.  Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbyła się w klasach. Podczas lekcji języka polskiego przeczytano fragmenty dramatu, przygotowano plakaty i prezentacje multimedialne  oraz konkursy na temat twórczości J. Słowackiego. W bibliotece przygotowana została wystawa różnych wydań „Balladyny”.

Powyżej znajduje się harmonogram spotkań z wychowawcami.

Przekażcie te informacje swoim Rodzicom i Opiekunom.

Termin składania deklaracji na sesję styczeń/luty 2020:

 • do 11 września 2020r.  – kwalifikacje jednoliterowe
 • do 15 września 2020r. – kwalifikacje dwuliterowe

wzór deklaracji znajduje się w linku poniżej:

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/z/2019/2019_zal_3.pdf

Deklaracje należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół „Silesia” lub w pok. 35

 

HARMONOGRAM EGZAMINU

POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

 

Formuła 2012

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1_2021_PP2012-EPKwZ.pdf

Formuła 2017

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2_2021_PP2017_EPKwZ.pdf

 

obowiązuje od 1 września 2020 r.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Komunikacja z opiekunami ucznia odbywa się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz telefonów.
 4. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania.
 5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Pomiaru temperatury może dokonać dyrektor, higienistka szkolna lub wyznaczona przez dyrektora osoba. Rodzice/opiekunowie zostaną powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 6. Uczniowie przebywający na terenie szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu szczególnie w miejscach wspólnych.
 7. Uczniowie podczas przerw w miejscach wspólnych są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki lub przyłbicy.
 8. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Przed rozpoczęciem zajęć w pracowniach zawodowych uczeń jest zobowiązany zdezynfekować ręce.
 10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 12. Zużyte środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki itp.) należy wrzucać do przeznaczonych do tego pojemników.
 13. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych. Dopuszcza się spożywanie posiłków w salach lekcyjnych i na korytarzach wyłącznie w czasie przerw z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 14. Zakazuje się uczniom opuszczania terenu szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych i podczas przerw.

Klasy 1 i 2 zapraszamy na godzinę 10.30
klasa 1 T5 sala 223,
klasa 2a T4 sala 213,
klasa 2a T5 sala 16.

Klasy 3 i 4 zapraszamy na godzinę 11.00
klasa 3a T4 sala 134
klasa 4a T4 sala 34
klasa 4b T4 sala 122

WAŻNE!
Wejście do szkoły tylko w maseczce i po dezynfekcji rąk przy wejściu głównym.

Wakacje jak zawsze kończą się za szybko.

Za kilka dni wracamy do szkoły.
Zróbmy wszystko, aby powrót był bezpieczny.
W linku poniżej znajdziecie ważne informacje. Zapoznajcie się z nimi koniecznie.

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Ruszyła rekrutacja kandydatów do szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy do Zespołu Szkół "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach. Proponujemy cztery atrakcyjne kierunki kształcenia: technik reklamy, technik informatyk, technik elektryk oraz technik fotografii i multimediów.

Jak nasza oferta kształcenia i nasze zawody mogą gwarantować sukces?

Egzaminy już za Wami!

Trzymaliśmy za Was kciuki

Jeszcze tylko wybór szkoły, rejestracja w systemie Vulcan i wakacje.

Chcemy Wam ułatwić poruszanie się w systemie naboru elektronicznego.

Dlatego przygotowaliśmy dla Was krótki film - instrukcję.

Oglądajcie i zgłaszajcie się do nas!

W razie pytań, zawsze można do nas napisać czy zadzwonić.

Rekrutacja do Zespołu Szkół "Silesia" trwa.

Dołącz do nas!

Wybierz Zespół Szkół "Silesia" na kolejne lata nauki.

Już wkrótce zamieścimy dla Was krótką instrukcję jak wybrać naszą szkołę w systemie naboru elektronicznego Vulcan.

Link do logowania się kandydatów w systemie znajdziecie poniżej:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/login.html

Nasz cudowny zespół znowu pięknie zagrał i zaśpiewał.

Projekt UCZNIOWIE - SENIOROM

9 czerwca o godz. 14.00 - pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych firmy VULCAN.

Pokaz jest przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców.

Wydarzenie jest bezpłatne i będzie dostępne pod linkiem

https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be

Przypominamy jednak, że 25 maja zostały otwarte filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach. Konieczne jest jednak wcześniejsze umówienie wizyty, posiadanie maseczki i rękawiczek. Nie ma wolnego dostępu do zbiorów, zwracane egzemplarze poddawane są kwarantannie. Czytelnicy proszeni są o przygotowanie listy książek, które chcą wypożyczyć, zaś termin już wypożyczonych przed 12 marca książek został przedłużony aż do odwołania.

MBP poinformowała też, że dwie placówki zostały zlikwidowane: Filie: ul. Zamkowa i ul. Mazańcowicka. Filia Nr 10, ul. Węglowa – do 30 czerwca przyjmuje tylko zwroty.

Działają:
Filia Nr 3, ul. Legionów 187, Czechowice-Dziedzice,
Filia Nr 7, ul. Wapienicka 1, Ligota Centrum,
Filia Nr 8, ul. Miliardowicka 64, Ligota Miliardowice,
Filia Nr 9, ul. Gminna 4, Zabrzeg,
Filia Nr 5, ul. Czyża 2, Bronów.

Informacje o ewentualnych zmianach w działaniu Biblioteki Szkolnej – terminach i sposobie zwrotu wypożyczonych książek – zostaną przesłane uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło terminy poszczególnych etapów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Więcej informacji znajdziecie na stronach MEN.

https://www.gov.pl/…/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodst…

Jeśli macie do nas jakieś pytania w sprawie rekrutacji kontaktujcie się z nami pod nr telefonu 32 215 03 32.

 

Gratulujemy naszemu nauczycielowi wf, panu Mariuszowi Maławemu

O szczegółach przeczytacie w linku

https://www.czecho.pl

Czas egzaminów, kończenia szkoły, rozpoczynania nowej ścieżki edukacji to wyzwanie dla każdego młodego człowieka.

Jak w tym wszystkim się nie pogubić?

Chcemy Wam pomóc, dlatego w linku poniżej znajdziecie formularz, w którym można zadać nam pytania o naszą szkołę, o kierunki, o naukę, o przedmioty, o rekrutację .....

Zachęcamy!

https://forms.gle/R6itRsWJfQ9eMVsx8

Jest to krótki koncert poświęcony 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II, zagrany i zaśpiewany w trudnym czasie pandemii koronawirusa przez młodzież ZS Silesia i ZSTiL w Czechowicach - Dziedzicach.

W poniedziałek (06.04) na kanałach TVP rozpocznie się emisja treści edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych. To rozwinięcie projektu „Szkoła z TVP”, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i publicznego nadawcę.

Na szklanym ekranie-nauka na odległość. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku. W godzinach od 9.00 do 13.00 będzie można je obejrzeć na antenach: TVP Kultura i TVP HD. Powtórki-tego samego dnia o 17.00 w TVP Sport i TVP Rozrywka.

Wszystkie wyemitowane audycje będzie można znaleźć również na platformie www.vod.tvp.pl

 

W związku z obecną sytuacją Biblioteka Szkolna przypomina, że uczniowie, oprócz  materiałów przygotowanych przez nauczycieli, mogą korzystać z materiałów dostępnych na stronach internetowych, portalach i serwisach.

 1. PODRĘCZNIKI: epodreczniki.pl
 2. EGZAMIN MATURALNY - na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Dostępne:

Informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, arkusze egzaminacyjne.

Materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

 1. JĘZYK POLSKI-LEKTURY

wolnelektury.pl

lektury.gov.pl

lubimyczytac.pl

Nasza oferta do technikum pięcioletniego:

 • technik informatyk,
 • technik elektryk,
 • technik reklamy,
 • technik fotografii i multimediów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół "Silesia" na rok szkolny 2020/2021

 1. Składanie deklaracji na sesję egzaminacyjną czerwiec/lipiec 2020

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020, termin składania deklaracji  przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2020 został przedłużony do 31 marca 2020 r.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając skan, albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail szkoły: zssilesia@wp.pl

Druk deklaracji

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z warsztatów witrażu. Warsztaty miały miejsce w Galerii BWA w Bielsku-Białej. Młodzież z klasy 1aT5 grupa reklamy wykonywała witraże na szklanych płytkach używając motywów wcześniej przez siebie zaprojektowanych.
Ciekawostka: największy w Europie witraż (212 m2) znajduje się w kościele Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa w Rypinie.
https://www.facebook.com/media/set/…